صفحه نخست
فهرست
اطلاعيه مهم واحد آموزش

 

 

1. اين واحد در اجراي برنامه هاي آموزشي كارگزاران استان فعاليت مي نمايد كه در نهايت منجر به صدور مدرك آموزشي مورد قبول حج و زيارت مي گردد.


2. واحد آموزش زير نظر مديريت حج و زيارت استان ايفاي نقش مي نمايد . ضمن اينكه برنامه هاي آموزشي بصورت كلان در اداره آموزش سازمان حج و زيارت و از طريق شوراي آموزش سازمان (تهران) مصوب و جهت اجرا به استانها ابلاغ مي گردد.


3. ضوابط و مقررات حاكم بر برگزاري دوره هاي آموزشي و آئين نامه اختصاصي مصوب اداره آموزش سازمان، كه به منظورايجاد هماهنگي در فعاليت هاي مربوطه و نيز ارتقاء كيفيت آن براي كليه واحد هاي آموزشي كشور تدوين مي گردد.


4. بر اساس سياستهاي سازمان حج و زيارت و دستورالعمل هاي مربوطه ، اعزام كارگزاران به سفرهاي زيارتي منوط به گذراندن دوره آموزشي مرتبط با نوع مسئوليت و دريافت گواهينامه مربوطه مي باشد.

5. در گذشته پذيرش كارگزاران در دوره هاي آموزشي ، توسط مسئولين مربوطه در واحد آموزش بصورت دستي و اقدامات نرم افزار آموزشي كارگزاران سازمان حج و زيارت /10/ بعدي آن بصورت نرم افزاري صورت مي گرفت ولي از تاريخ (برنامه پسا : پيمايش و سنجش آموزش) راه اندازي شده و تمام اقدامات آموزشي بشرح ذيل در قالب اين نرم افزار بصورت خودكار و اتوماتيك انجام مي شود :

الف : با توجه به راه اندازي اين نرم افزار موضوع تعهد آموزشي و اعزام مشروط ديگر جايگاهي ندارد لذا كارگزاران عزيزي
كه فاقد كارنامه آموزشي مرتبط با نوع مسئوليت مي باشند از مراجعه حضوري به حج و زيارت و واحد آموزش خودداري
نمايند.
ب : كارگزاراني كه داراي كارنامه آموزشي حج و زيارت مي باشند:
با مراجعه به سامانه جامع كارگزاران و با استفاده از گذرواژه وارد صفحه شخصي شده و بصورت خود اظهاري كليه نمرات خود( شامل نمرات اصلي و نمرات باز آموزي) را در قسمت آموزش ثبت نموده و براي تاييد نهايي اصل و فتوكپي مدارك را به واحد آموزش تحويل نمايند.
هر كارگزار فقط يك نوبت مي تواند نمرات كارنامه خود را بصورت خود اظهاري ثبت سيستم نمايد و امكان ويرايش وجود ندارد لذا ثبت نمرات بايد با دقت كامل انجام شود.


پس از تاييد نمرات توسط واحد آموزش با استفاده از كارنامه برابر با اصل شده ، نمرات به سرور مركزي اداره آموزش در تهران بصورت اتومات ارسال مي گردد.


آشپزها نياز به ثبت نمره در سامانه جامع كارگزاران ندارند و اين موضوع توسط واحد آموزش انجام مي شود كارگزاران محترم با پيگيري وكسب اطلاع از طريق دفاتر و شركتها، سايت حج و زيارت خراسان رضوي ، در صورت تشكيل دوره هاي بازآموزي ، مي توانند در اين دوره ها شركت نمايند.


ج: كارگزارانيكه فاقد كارنامه آموزشي حج و زيارت مرتبط با نوع مسئوليت مي باشند :
ثبت نام در دوره هاي آموزشي مدير معاون عمره ، مدير عتبات، مدير و معاون سوريه بشرط داشتن سهميه تخصيصي فقط از طريق دفاتر و شركت ها و با استفاده از گذرواژه اختصاصي بصورت استعلام صورت مي پذيرد.ضمن اينكه ثبت نام عوامل پذيرايي عمره و آشپز نيز توسط مديران ثابت و منحصراً بوسيله سيستم مربوطه مي باشد.

زمانيكه دفتر يا شركت ، درخواست و استعلامي از واحد آموزش براي فردي مي نمايد در صورتيكه فرد مربوطه داراي كارنامه آموزشي مرتبط بوده و نمرات آن قبلاً بصورت خود اظهاري ثبت سيستم شده باشد،سيستم بصورت خودكار جواب استعلام را مثبت اعلام مي نمايد و در غير اينصورت سيستم جواب منفي خواهد داد.


شايان ذكر است اگر فردي داراي يك كارنامه غير مرتبط باشد دروس يكسان، تطبيق سازي شده و دروس باقيمانده را فرد بايد بگذراند.
د: واحد آموزش از افراد ثبت نامي در سيستم فقط كساني را دعوت به دوره آموزشي و شركت در كلاس مي نمايد كه اعزام آنان قطعي باشد و فاصله زماني مطلوبي بين برگزاري كلاس و نيز اعزام آنان (حداقل 45 روز) وجود داشته باشد.
به شركت هاي (SMS) ھ : تاريخ برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق سايت حج و زيارت خراسان رضوي و پيام كوتاه داراي سهميه اطلاع رساني خواهد شد.


و : صدور كارنامه براي افراديكه در گذشته يك دوره آموزشي را طي نموده اند در صورت كسب معدل 14 و نمره حداقل 12براي هر درس امكان پذير مي باشد . كارگزارانيكه اين شرط را احراز ننموده اند و با اعلام واحد آموزش دروس زير 12 خودرا امتحان داده اند در صورتيكه مجدداً نمره قبولي كسب ننمايند طبق آئين نامه امتحانات مردود دوره شناخته شده و لازم است بر اساس ضوابط ، كل دوره را مجدداً ثبت نام نموده و بگذرانند.
ز : مجدداً متذكر مي شود ماداميكه كارگزار كارنامه مرتبط با نوع اعزام نداشته و نيز دوره بازآموزي مربوطه را نگذرانده سيستم پيمايش و ) PASA باشد و نمرات آن در كارتابل شخصي وي در سامانه جامع كارگزاران ثبت نشده باشد سيستم سنجش آموزش)قادر به جوابگويي به استعلام نامبرده نخواهد بود .


شايان ذكر است تعدادي كارنامه آموزشي مربوط به كارگزاران صادر و آماده تحويل مي باشد (ليست پيوست) .

براي دريافت آن با در دست داشتن كارت ملي شخصاً به واحد آموزش (آقاي مولوي) مراجعه شود. همچنين براي كليه كارگزاراني كه در دوره هاي آموزشي اين واحد شركت نموده و پرونده تشكيل داده اند شماره پرونده در نظر گرفته شده كه براي اطلاع اعلام مي گردد.(ليست پيوست)

                                                       واحد آموزش حج و زيارت خراسان رضوي

 

 

دريافت فايل اسامي

 

 

 

 

 

 

 

 


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد