صفحه نخست
دريافت فايل  اسامي کارگزاران و تاريخ هاي اعزام به عمره 1390/10/13 6:53 AM

 

 


اطلاعيه مديريت حج و زيارت استان خراسان رضوي
در خصوص نحوه تشرف متقاضيان سفر زيارتي عمره مفرده 1391/1390

 

 

 

 

دريافت فايل اطلاعيه اعلام اسامي کارگزاران 

ليست گروه ها با تاريخ هاي اعزام به عمره

 

 

 

 

 

مديريت حج و زيارت استان خراسان رضوي با استعانت از درگاه خداوند متعال ، به استحضار شهروندان ارجمند استان مي رساند:  اعزام متقاضيان داراي اولويت تشرف انشاءالله از نيمه بهمن ماه1390 آغاز وگروهها در دو مرحله اعلام   ميگردند.
مرحله اول:گروههاي اعزامي در دهه اول ربيع (حدودا) از 12/11/90 لغايت  دهه سوم جمادي الثاني برابر(حدودا) تا  26/02/1391 
مرحله دوم: گروههاي اعزامي در دهه سوم جمادي الثاني (حدودا) از 27/02/1391  لغايت دهه سوم شعبان (حدودا) تا 28/04/1391
توجه :اعلام جزئيات گروههاي مرحله دوم ، بهمراه ضوابط وشرايط ثبت نام مربوطه حدودا درنيمه  دوم فروردين ماه 1391برابر اطلاعيه هاي صادرهاعلام خواهد شد .


تذكر مهم : اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به صدور بموقع رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در ايران مي باشد و در صورت  بروز هر گونه موارد پيش بيني نشده ،تأخير ويا عدم تائيد وانجام پروازدر زمان ومقصد مقرر مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان نميباشد


مشمولين تشرف مرحله اول:
1- دارندگان اولويت هاي 1 تا230 بانک ملت که در ثبت نام عمومي سال 1387 شرکت نموده و کارت ثبت نام داراي اعتبار را در دست دارند.
2- با توجه به فراخوان هاي مکرر سازمان طي سنوات گذشته  از کليه دارندگان قبوض بانک ملي مربوط به ثبت نام هاي سنوات1363 ،1376و1382 تا 1386 و عدم تشرف آنان ، در سال جاري براي آخرين بار از دارندگان اينگونه قبوض دعوت بعمل مي آيد بديهي است عدم مراجعه وثبت نام آنان در عمره جاري به منزله انصراف از سفر عمره مي باشد.

توجه:متقاضيان به منظور اطلاع از اولويت تشرف خود  مي توانند با مراجعه به سايت بانک ملت به آدرس :www.bankmellat.ir  و يا مراجعه به شعب مربوطه وياتماس با شماره تلفن 1556(مرکز ارتباطات مردمي بانک ملت) و يا ارسال شماره ثبت نام خود به مرکز پيام بانک ملت به شماره 200034 (از طريق پيامک)از اولويت تشرف خود مطلع گردند.وآنرا روي کارت ثبت نام ثبت نمايند.
 نحوه پذيرش و ثبت نام :
الف- ذخيره (رزرو) اوليه: در ابتدا متقاضي واجدالشرايط با مراجعه به يکي از کارگزاريهاي مجاز در سطح استان و با ارائه مدارک لازم نسبت به انتخاب و ذخيره ( رزرواسيون ) در يکي از گروههاي اعزامياقدام نموده و درانتها برگه انجام رزرواسيون اوليهرا حاوي مشخصات گروه پروازي مربوط به همراه نام و نشاني کارگزار عامل(مقصد) و کد پيگيري دريافت نمايد.
توجه 1: هر يک از کارگزاران پس از انجام ثبت نام  اوليه (رزرواسيون ) براي زائر (انفرادي يا گروهي ) مي بايست برگه انجام رزرواسيون به زائران تحويل نمايد .
توجه 2:هر يک از زائران مي بايست با مطالعه دقيق مفاد و مندرجات اين برگه در زمان و مهلت مقرر به کارگزار مبدأ براي قطعي نمودن ثبت نام خود و دريافت برگه واريز هزينه سفر اقدام نمايند .
توجه 3: چنانچه در برگه مذکور، سند بانک ملي متقاضي تائيد سيستمي نگرديده و مغايرت درج شده باشد زائر مي بايست با مستندات مربوطه و مندرج در برگه در ابتدا سريعاٌٌ به يکي از شعب بانک ملي مراجعه و رفع مغايرت نمايد سپس به کارگزارعامل     ( مقصد) مراجعه نمايد.
تذکر مهم: از آنجائيکه ثبت نام اوليه ( رزروجا)از  طريق کليه کارگزاران مجاز سطح استان بصورت همزمان اجرا خواهد شد از اينرو کارگزاران اکيداٌ مجاز به دريافت مدارک بدون درج اطلاعات در سيستم نمي باشد .
 توجه: مبلغ دريافتي از هر زائر جهت انجام رزروجاي اوليه و صدور رسيد20000(بيست هزار ريال ) ريال خواهد بود.

 ثبت نام قطعي: بعد از انجام رزرواسيون اوليه لازم است هر يک از متقاضيان در مدت زمان تعيين شده (در برگه رزروجا) با ارائه اصل و رونوشت مدارک مورد نياز و اشاره شده  جهت انجام ثبت نام قطعي به کارگزار عامل(مقصد) مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه مابه التفاوت سفر و واريز آن در مدت مقرر(72ساعت) اقدام نمايد.بديهي است در صورت عدم مراجعه متقاضي در مهلت مقرر ثبت نام اوليه ويبه صورت خودکار از سامانه ثبت نام حذف ،وزائر مي بايست جهت ثبت نام مراحل قبلي را مجددا طي نمايد.
مدارک مورد نياز ثبت نام در کارگزار مقدماتي(مبدأ) جهت رزرواسيون:
1- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه(بانک ملي )يا کارت ثبت نام بانک ملت
2-اصل و تصويرصفحه اول شناسنامه .
3-اصل و تصوير کارت مليو يا شماره ملي.
4-همراه داشتن اصل و تصويرصلحنامه براي دارندگان اسناد انتقالي بانک ملي
مدارک مورد نياز ثبت نام در کارگزار عامل(مقصد) جهت ثبت نام قطعي:
1-برگه رزرواسيون اوليه ممهور به مهر کارگزار مقدماتي
2- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه (بانک ملي )يا کارت ثبت نام بانک ملت
3-اصل و کپي صفحه اول شناسنامه
4-ارائه مدرک زوجيت (شناسنامه يا عقد نامه) براي افرادي که با همسرشان در گروه ثبت نام مينمايند
4-اصل کارت و يا شماره ملي وکپيآن
5-همراه داشتن اصل و کپي صلحنامه براي دارندگان اسناد انتقالي بانک ملي(اسناد انتقالي از بهمن1387 به بعد ميبايست دريکي ازکارگزاران به ثبت وسامانه درج وسندتغييريافته باشد)
6-داشتن گذرنامه معتبر با حداقل 7ماه اعتبار از تاريخ پرواز(ارائه اصل گذرنامه معتبربراي ثبت نام درپروازهاي از 12/11/90 لغايت 29/12/90الزامي مي باشد)
5-عکس 4*6 رنگي ،زمينه روشن 1 قطعه مطابق با عکس گذرنامه
6-عکس 4*3 رنگي ،زمينه روشن 2 قطعه
 تذکر مهم : متقاضيان محترم باتوجه به مفاد جدول شماره دو (هزينه سفر، مقصد و تاريخ پرواز) مي توانند به هر يک از کارگزاران قيد شده در جدول شماره يک مراجعه و نسبت به ثبت نام اوليه (ذخيره جا)اقدام نمايند.
توجه : ترتيب قرار گرفتن اطلاعات در رديفهايجدول شماره 1 و 2  هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند.
توجه1:متقاضيان محترم مي بايست قبل از واريز هزينه تشرف نسبت به صحت مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر اطمينان حاصل نموده و در صورت هرگونه مغايرت حتما نسبت به اصلاح آن توسط کارگزار عامل (مقصد) اقدام نمايند تا دچار مشکل نشوند.
توجه2:منظور از کارگزار مقدماتي(مبدأ)، دفتر يا شرکت زيارتي است که عمل ذخيره جا (رزرو) را انجام داده و کارگزار عامل (مقصد) دفتر يا شرکتي است که مسئوليت  عمليات ثبت نام قطعي ، آموزش زائر و اعزام را بر عهده خواهد داشت. 
زمان پذيرش و ثبت نام :
1- انشاءا... ثبت نام همزمان ازساعت 8 صبح ( با رعايت نوبت ) روز پنجشنبه مورخ 15/10/90 آغاز خواهد شد و تا زمان تکميل ظرفيت کاروانهاي تخصيصي تمامي کارگزاران   حداقل تا ساعت 30/19 ادامه خواهد داشت .
2- ثبت نام در ساير روزها از ساعت 8 صبح الي 13 و از ساعت 17 الي 30/19 به استثناء (وقت نماز) صورت مي پذيرد .
توجه: در صورت عدم تکميل ظرفيت گروههاي اعلامي بعد از تاريخ فوق نحوه و چگونگي دعوت از اولويت 230 به بعد از طريق سايت حج و زيارت استان به اطلاع عموم خواهد رسيد.
هـ) توضيحات مهم :
1- مبلغ هزينه سفر با توجه به تاريخ تشرف ، شرايط محل اسكان و مقصد پرواز ( جده – مدينه ) متفاوت مي باشد . ضمنا در شرايط خاص، احتمال تغيير مقصد پروازي از مدينه به جده ويا بلعکس وجود دارد.
2- عدم ارائه هر يك از مدارك لازم هنگام ثبت نام و عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي سفر و ارائه فيش بانكي تأييد شده ، ظرف مهلت مقرر (72 ساعت )، به منزله انصراف از سفر تلقي شده و كارگزاران محترم مجاز به جايگزيني افراد جديد از طريق مديريت حج و زيارت استان خواهند بود .
3-  تکميل ،تنظيم  وتحويل قرارداد مربوطه،بين متقاضي و كارگزار الزامي است وزائرينمي بايست پس از ثبت نام قطعي در کارگزار نسبت به دريافت ، مطالعه ورعايت دقيق مفاد آن اقدام فرمايند.
4- بخش عمده هزينه سفر زائرين از طريق قبوض پرداختي مابه التفاوت، به حساب بانكي مربوطه واريز مي شود فقط هزينه هايتكليفيهمچونپذيرش،آموزشو . . . (به مبلغ 000/250 ريال) به حساب بانكي كارگزار واريز مي شود . لازم است هزينه هاي مذكور به طور مشخص در قرارداد درج شود و به جز هزينه هاي ياد شدهو هزينه ذخيره جا(000/20 ريال نقدي در هنگام ثبت نام مقدماتي) ،كارگزاران مجاز به دريافت هيچ وجهي تحت هيچ عنواني نخواهند بود.
5- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (بين المللي) خواهد بود .
6- دريافت گذرنامه ، پرداخت عوارض خروج و واکسيناسيون به عهده متقاضي است .
7- به غير از همسر صاحب گذرنامه ، براي ساير افراد خانواده (فرزندان ذكور و اناث) كه زمان پرواز 17 سال تمام داشته باشند ، ارائه گذرنامه انفرادي ضروري است.
8- عكس فرزندان زير 2 سال كه به همراه والدين خود نامنويسي مي شوند بايد در گذرنامه الصاق شده باشد .
9- خروج از كشور مشمولين وظيفه عمومي و پرسنل نيروهاي مسلح تابع مقررات مربوطه مي باشد و پذيرش آنان درپروازهاي از 12/11/90 لغايت 29/12/90  ، منوط به ارائه گذرنامه معتبر و اطمينان از داشتن اجازه خروج از كشور خواهد بود .
10- مسئوليت ممنوع الخروج بودن) تشابه اسمي  ، بدهي مالياتي و . . . ) برعهده شخص زائر خواهد بود .
11- منظور از كارگزار ، دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي ذكر شده در اين اطلاعيهمي باشد ( فهرست اسامي ومشخصات ذکر شده در جدول شمارهيک مي باشد)
12- قبل از تاريخ اعلام شده ، كارگزاران ، مجاز به پذيرش متقاضيان به هيچ وجه تحت عناوين رزرو ، ليست انتظار و .... نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده با حضور ناظرين اين مديريت مجاز خواهد بود .
13- اعزام متقاضيان محترم از طريق دفاتر و شركتهاي خدمات  زيارتي مجاز اعلام شده در اين اطلاعيه (جدول شماره يک) خواهد بود . لذا هرگونه ثبت نام در غير از دفاتر و شركتهاي مذكور فاقد اعتبار بوده و مديريت حج و زيارت در قبال اينگونه متقاضيان هيچگونه مسئوليتي نداشته و با افراد و شركتهاي غير مجاز كه اقدام به ثبت نام نمايند ، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت .
14- متقاضيان گرامي مي توانند فقط براي خود و همراهان درجه اول (همسر ، فرزندان ،
پدر ، ماد ر، خواهر و برادر ) ثبت نام كنند و هر يك از منسوبين ديگر ايشان بايد شخصاً جهت ثبت نام حضور يافته و با رعايت نوبت و شرايط لازم نامنويسي نمايند .
15- حضور متقاضيان محترم با توجه به شرايط ذكر شده  هنگام ثبت نام ضروري است
16- گروه بندي هتلهاي محل استقرار زائرين در مكه مكرمه و مدينه منوره با استاندارد هاي رايج بين المللي منطبق نبوده و بر اساس امكانات موجود در كشور عربستان تنظيم
شده است.
17-دارندگان اسناد سهميه ارگانها مجاز به ثبت نام در پروازهاي حدفاصل 23/12/1390 لغايت 8/1/1391 نمي باشند .
 18-  مدت سفر بسته به زمان اعزام از مقصدمتناسب با گروه انتخابي و زمانبندي رفت وبرگشت  از ايستگاه مربوطه مي تواند 12 ساعت کاهش يا افزايش  داشته باشد.
19- واحد نظارت حج و زيارت خراسان رضوي با شماره تلفن 7126640 در روز ثبت نام و ساير ايام ايفاي نقش نموده و انتظار دارد متقاضيان محترم به منظور رفع ابهام با اين واحد در ارتباط باشند .  
ز) انتقال سند عمره به ديگري :
انتقال اسناد بانک ملي(مربوط به ثبت نام هاي  05/01/1386 وماقبل) با حضور انتقال دهنده و گيرنده براييک بار با رعايت شرايط و ضوابط مربوطه در دفاتر /شرکتهاي خدمات زيارتي مجاز  قابل انجام مي باشد .
انتقال کارتهاي بانک ملت برابر مندرجات ظهر کارتفقط براي يکبار به پدر،مادر، همسر،فرزند، برادر ،خواهر و با مراجعه به دفتر حج وزيارت استان امکان پذير مي باشد.
در خاتمه بار ديگر تأكيد مي نمايند : اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به صدور رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در ايران خواهد بود و در صورت  بروز هر گونه موارد پيش بيني نشده ،تأخير و يا عدم انجام پرواز مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان خراسان رضوي  نمي باشد.
بديهي است کارگزاران محترم از متقاضياني نام نويسي به عمل مي آورند که داراي پوشش و حجاب کامل اسلامي مي باشند .

                                                   « مديريت حج و زيارت استان خراسان رضوي »
 


كليه حقوق اين جايگاه متعلق به مديريت حج و زيارت خراسان رضوى مي‌باشد و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع مجاز مي‌باشد